Te wdowy nie dostaną renty po mężu. Oto lista

Po śmierci współmałżonka można złożyć wniosek o przyznanie tzw. renty rodzinnej. Często wdowy, które także pobierają świadczenie emerytalne, mogą zdecydować, czy pozostają przy swojej czy decydują się na wspomnianą rentę rodzinną, potocznie zwaną też emeryturą po mężu. Aby ją jednak otrzymać, należy spełnić pewne warunki.

Renta wdowia. Kto może ją otrzymać?

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może ubiegać się o rentę rodzinną, opisano na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poza innymi osobami wymienionymi przez ZUS, attain renty ma więc prawo wdowa lub wdowiec, którzy:

  • w chwili śmieci męża lub żony ukończyli 50 lat lub byli niezdolni attain pracy;
  • wychowują co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo współmałżonka, które nie ukończyło 16 lat (lub gdy się uczy w szkole – 18 lat) uprawnione attain tejże renty;
  • opiekują się dzieckiem niezdolnym attain pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym attain pracy, uprawnionym attain renty rodzinnej;
  • ukończyli 50 lat lub stali się niezdolni attain pracy już po śmierci współmałżonka, nie nie później niż pięć lat po jego śmierci lub zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie, jeśli spełniają powyższe warunki, mogą też otrzymać byli współmałżonkowie zmarłej osoby pod warunkiem, że w chwili jej śmierci mieli prawo attain alimentów ze strony tej osoby.

Brak prawa attain emerytury po małżonku

Jeśli wdowa lub wdowiec nie spełniają powyższych wymagań, nie mają prawa attain otrzymywania renty rodzinnej. Mogą jednak liczyć na świadczenie okresowe, które przysługuje im, jeśli nie mają dochodów pozwalających na utrzymanie się po śmierci małżonka. Wtedy mogą pobierać rentę przez rok od momentu śmierci lub przez okres uczestniczenia w szkoleniu kwalifikującym attain wykonywania pracy zarobkowej, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od śmierci żony lub męża.

Wysokość renty rodzinnej zależy od tego, ile osób jest attain niego uprawniona. Jedna osoba otrzyma 85 proc. emerytury zmarłego, dwie – 90 proc., a trzy i więcej – 95 proc. świadczenia otrzymywanego przez zmarłego, podzielonego na równe części.

Read More

Add Comment